Nikamakäsittely ja nivelkäsittely vapauttavat nivelen tai nikaman

Nikamakäsittely ja nivelkäsittely tapahtuvat manipulaation ja mobilisaation avulla.

Nikama- ja nivelkäsittelyssä vapautetaan nivelen tai nikaman jännitys pois. Tähän käytetään yleensä sekä mobilisaatiota että manipulaatiota. Näiden menetelmien yhteistyöllä pystymme poistamaan nivelen ja nikaman ongelmien perussyyt.

Mitä on manipulaatio nivel- ja nikamakäsittelyssä?

  1. Liikerajoittunut nivel viedään passiivisesti ääriasentoon.
  2. Niveleen kohdistetaan voimaimpulssi.
  3. Voimaimpulssin seurauksena voi kuulua naksahdus. Ääni johtuu nikamaniveleen muodostuvan tyhjiön äkillisestä vapautumisesta.

 
Manipulaatio tapahtuu nivelen fysiologisesti normaalien liikeratojen mukaisesti. Emme tee mitään, mikä olisi luonnoton keholle. Näin toimimalla keho (lähinnä nivelsiteet) ohjaavat nivelen oikeaan asentoon.

Mitä on mobilisaatio nikama- ja nivelkäsittelyssä?

Mobilisaatio on liikehoitoa, jossa usealla toistolla lisätään nivelen liikelaajuutta. Mobilisaatiolla venytetään nivelkapseleita ja nivelsiteitä nivelissä. Sillä myös lisätään aineenvaihduntaa niveleen, jolloin nivel saa paremmin ravintoa. Näin nivel säilyy pitkään terveenä.